Bay đến Chu Lai với giá 9.000 đồng

Đường bay mới TP HCM - Chu Lai và chiều ngược lại được VietJet khai thác từ ngày 27-5-2015, với tần suất bay vào các ngày thứ hai, tư, sáu và chủ nhật hằng tuần. Chuyến bay khởi hành từ TP HCM  lúc 7 giờ 45 phút, từ Chu Lai lúc 9 giờ 35 phút. Thời gian mỗi chặng khoảng 1 giờ 15 phút.

M.Anh