Hoàn tất hợp đồng sáp nhập PGBank vào VietinBank

Đại hội đồng cổ đông 2015 của Ngân hàng ViettinBank

Đại hội đồng cổ đông 2015 của Ngân hàng ViettinBank

Sáng ngày 14-4, Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2015.

ĐHCĐ của Vietinbank lần này trình cổ đông thông qua đề án sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vào Vietinbank. Ngân hàng cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 49.000 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 12.000 tỉ đồng so với năm 2014.

Theo trình bày của lãnh đạo Vietinbank, hợp đồng sáp nhập PGBank vào VietinBank đã hoàn thành. Dự kiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ chấp thuận về nguyên tắc vào tháng 6-2015. Trong quý 3, VietinBank sẽ đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban chứng khoán.

Đối với người lao động PGBank, trong vòng 6 tháng kể từ ngày sáp nhập, bảo đảm việc làm cho toàn bộ người lao động của PGBank và các khoản thu nhập bao gồm lương, thưởng, lợi ích khác nếu có mà người lao động được hưởng hàng tháng sẽ không thấp hơn mức bình quân hàng tháng mà người lao động nhận được trong vòng 6 tháng liền kề trước ngày sáp nhập.

Sau thời hạn nêu trên, trên cơ sở rà soát, đánh giá lại trình độ, năng lực của người lao động, VietinBank sẽ thực hiện chi trả các khoản thu nhập cho người lao động của PGBank theo quy định tại các chính sách liên quan của VietinBank. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của PGBank sẽ điều hành ngân hàng cho đến ngày sáp nhập và sau đó tự miễn nhiệm sau ngày sáp nhập.

Theo trình bày của ban lãnh đạo VietinBank tại Đại hội, việc sáp nhập là phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tạo cơ hội cho VietinBank đạt được mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu thông qua việc kết hợp với PGBank và Petrolimex (cổ đông lớn của PGBank).

Việc sáp nhập PG Bank sẽ mở rộng quy mô vốn và nâng cao năng lực tài chính của VietinBank trên phương diện tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, tiến gần tới mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại có quy mô và năng lực cạnh tranh tương đương với các ngân hàng trong khu vực.

Theo báo cáo tại đại hội, đến hết năm tài chính 2014, tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, đạt 661.000 tỉ đồng, tăng 14,7% so với năm 2013 và đạt 103,3% kế hoạch ĐHCĐ năm 2014. VietinBank tiếp tục là một trong những ngân hàng TMCP có quy mô tài sản dẫn đầu thị trường. Hết năm 2014, vốn chủ sở hữu của VietinBank đạt 55.013 tỉ đồng, vốn điều lệ đạt 37.234 tỉ đồng, tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng TMCP có vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ cao nhất ngành Ngân hàng Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 7.302 tỉ đồng, đạt 100,3% kế hoạch ĐHCĐ. Trong năm 2015 VietinBank phấn đấu tổng tài sản đạt 746.000 tỉ đồng, tăng 13% so với 2014; dư nợ tín dụng tăng 13% so với 2014; nguồn vốn huy động tăng 14%; vốn chủ sở hữu tăng 7%; vốn điều lệ tăng 32%; lợi nhuận trước thuế 7.300 tỉ đồng.

V. Duẩn