600 chỗ ở cho công nhân

Ngoài việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định, HKK còn thường xuyên trợ cấp khó khăn cho công nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm, công nhân và gia đình có hiếu hỷ được thăm hỏi, tặng quà; bữa ăn giữa ca của công nhân được công ty đặc biệt quan tâm, bảo đảm chất lượng, vệ sinh, an toàn.

Công nhân HKK được chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống

Công nhân HKK được chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống

Không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân, công ty còn xây 2 khu nhà lưu trú, giải quyết 600 chỗ ở cho công nhân. Ở nhà lưu trú, công nhân chỉ phải trả tiền điện, nước khoảng 60.000 đồng/người/tháng.

B.Nghi