Siết chặt quản lý thức ăn chăn nuôi

Nguyên nhân là lực lượng thanh tra chuyên ngành mỏng, nếu dàn quân ra kiểm tra đại trà sẽ không hiệu quả.

Theo Cục Chăn nuôi, kết quả kiểm tra năm 2014 đã phát hiện 11,6% mẫu vi phạm các chỉ tiêu về chất lượng, 5,2% mẫu dương tính với chất cấm. Ngoài ra, kiểm tra tồn dư kháng sinh trên thịt, gan, thận của sản phẩm động vật đã phát hiện 17,7 mẫu vi phạm. Tình trạng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y chứa chất cấm vẫn xảy ra ở một số địa phương, nhất là những thời điểm giá thịt tăng cao.

Tình trạng lạm dụng kháng sinh, chất cấm thường xảy ra khi giá thịt tăng.
Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm trước khi giết mổ heo
Tình trạng lạm dụng kháng sinh, chất cấm thường xảy ra khi giá thịt tăng. Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm trước khi giết mổ heo
Tin-ảnh: Ng.Ánh