Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác Hồ

Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác Hồ

LĐLĐ TP lưu ý hoạt động tuyên truyền, giáo dục phải nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của dân tộc Việt Nam và thế giới đối với Bác Hồ, đồng thời khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song song với đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, các cấp Công đoàn (CĐ) cần phối hợp với cấp ủy Đảng tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Dự kiến vào ngày 15-5, LĐLĐ TP sẽ tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ và gương “Người tốt, việc tốt” năm 2015.

N.Luân