Việt Nam - Mỹ thảo luận về an ninh biển

Tham dự có 90 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và đại diện các nước Úc, Nhật, Mông Cổ, New Zealand. Hội thảo nhằm chia sẻ quan điểm của Việt Nam và thể hiện vai trò, trách nhiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với các vấn đề an ninh khu vực mà thế giới quan tâm. “Đối với các điểm nóng có nguy cơ bùng nổ xung đột trong khu vực, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết thông qua đối thoại, thương lượng hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và các công ước Liên Hiệp Quốc cũng như các thỏa thuận khu vực” - Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công Việt Nam, nhấn mạnh.

B.Vân