Không giải quyết tiền tàu xe khi đi phép

Không giải quyết tiền tàu xe khi đi phép

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, trưởng phòng tài chính, trả lời: Trước đây, công ty có quy định thanh toán tiền tàu xe khi đi phép năm cho những nhân viên nhà ở miền Bắc, miền Trung. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên từ năm 2014, công ty đã hủy bỏ quy định này. Chúng tôi sẽ phổ biến lại để nhân viên được rõ.