Đã trả tiền làm thêm giờ

Đã trả tiền làm thêm giờ

- Ông Nguyễn Hiếu Đệ, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do nhân viên kế toán không hiểu rõ quy định nên trả lời chưa đúng. Sau khi trao đổi với cơ quan chức năng, công ty đã yêu cầu bộ phận kế toán tính lại tiền lương và đã trả tiền làm thêm giờ cho chị Loan đúng quy định.