Điều chuyển do tái cơ cấu

Nguyễn Văn Hưu (Công ty Lê Đạt, quận 2, TP HCM)

- Bà Phạm Tú Lan, trưởng phòng hành chính - nhân sự, trả lời: Do công ty gặp khó khăn nên thu gọn sản xuất và nhân sự dẫn đến thiếu nhân sự đột xuất ở một số khâu. Do vậy công ty yêu cầu một số nhân viên tạm thời đảm nhận các công việc ấy trong thời gian ngắn, khoảng 1-2 tuần hoặc 1 tháng. Khi bộ máy mới hoạt động ổn định, công ty sẽ không điều chuyển nữa. Chúng tôi có sơ suất là không trao đổi trước khi điều chuyển khiến anh Hưu hiểu lầm, mong anh chia sẻ khó khăn và hỗ trợ công ty trong giai đoạn này.