Việt Nam - Campuchia sắp hoàn tất phân giới, cắm mốc

Hai bên nhất trí sẽ tích cực thúc đẩy đàm phán, sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trong năm 2015 như thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 2 nước. Hai bên sẽ tăng cường phối hợp giữ gìn trật tự trị an biên giới; thực hiện “thỏa thuận trong khi chờ đợi giải quyết những vấn đề tồn tại về biên giới thì duy trì sự quản lý hiện nay: không thay đổi, xê dịch các cột mốc biên giới; giáo dục, không để người dân xâm canh, xâm cư và cùng nhau hợp tác giữ gìn an ninh, trật tự biên giới”.

Từ năm 2006 đến nay, Việt Nam - Campuchia đã phân giới được khoảng 920 km trong 1.137 km chiều dài đường biên giới; xác định được 260/314 vị trí mốc; xây dựng được 305/371 cột mốc.

D.Ngọc