Có thêm 2 thượng tướng quân đội và công an

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho 2 ông Phương Minh Hòa (phải) và Bùi Quang Bền (trái) - Ảnh: QĐND

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho 2 ông Phương Minh Hòa (phải) và Bùi Quang Bền (trái) - Ảnh: QĐND

Ngày 23-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên thượng tướng đối với 2 cán bộ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho ông Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và ông Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, việc thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho ông Phương Minh Hòa và ông Bùi Quang Bền thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của 2 ông cho việc xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong những năm qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh việc thăng quân hàm mang lại niềm tự hào rất lớn song cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao đối với các tân thượng tướng Phương Minh Hòa, Bùi Quang Bền. Chủ tịch nước mong muốn tướng lĩnh vừa được phong hàm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị được giao, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ môi trường hòa bình để đất nước tiếp tục phát triển; bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thay mặt 2 tân thượng tướng, ông Phương Minh Hòa hứa với Chủ tịch nước dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

H.Thành