Ông Trầm Bê cam kết không điều hành Sacombank sau sáp nhập

Chiều 13-8, Ngân hàng Nhà nước cho biết: Ông Trầm Bê hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo qui định của pháp luật, điều lệ của ngân hàng Phương Nam (Southern Bank), điều lệ của Sacombank sau khi nhận sáp nhập Southern Bank đối với toàn bộ số cổ phần tại Sacombank, Southern Bank và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan.

Ông Trầm Bê - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank trả lời phỏng vấn báo chí

Ông Trầm Bê - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank trả lời phỏng vấn báo chí

Theo Ngân hàng Nhà nước, ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành Sacombank sau khi ngân hàng này nhận sáp nhập Southern Bank. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan, cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập, đảm bảo ngân hàng này hoạt động an toàn và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu của hai ngân hàng.

Ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước cũng có công văn số 6066/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank trên cơ sở tự nguyện của 2 ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng.

Tin - ảnh; Thy Thơ