1.400 việc làm cho sinh viên

Tham gia ngày hội, 32 doanh nghiệp đã mang đến 1.400 vị trí tuyển dụng có mức lương từ 2,5 triệu đến 8 triệu đồng/người/tháng cho SV các ngành: quản trị, kế toán, cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin...

Sinh viên tìm việc tại Ngày hội Hướng nghiệp và Tuyển dụng năm 2015.
Sinh viên tìm việc tại Ngày hội Hướng nghiệp và Tuyển dụng năm 2015.

Kết thúc ngày hội, các doanh nghiệp đã tiếp nhận 2.562 hồ sơ, phỏng vấn tại chỗ 675 SV, hẹn lịch phỏng vấn 889 SV, đặc biệt có 50 SV được tuyển dụng tại chỗ. Ngoài hoạt động tuyển dụng, các ứng viên còn được tư vấn việc làm, cách viết hồ sơ, phỏng vấn tìm việc và thủ tục xuất khẩu lao động nếu có nhu cầu.

Tin-ảnh: C.Danh