Phạt nặng hành vi cản trở hoạt động Công đoàn


Hành vi không gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ CĐ không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ CĐ mà hết hạn hợp đồng lao động sẽ bị xử phạt ẢNH: KHÁNH AN

Hành vi không gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ CĐ không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ CĐ mà hết hạn hợp đồng lao động sẽ bị xử phạt ẢNH: KHÁNH AN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, Nghị định bổ sung một số quy định nhằm xử lý vi phạm về tuyển, quản lý lao động, sử dụng lao động...

Về vi phạm tuyển, quản lý lao động, Nghị định mới bổ sung quy định phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với NSDLĐ khi có một trong các hành vi : Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động hoặc thông báo ít hơn 5 ngày làm việc trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của NLĐ hoặc thông báo không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.

Phạt nặng hành vi cản trở hoạt động Công đoàn

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 1 -03 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Thu tiền của NLĐ tham gia tuyển lao động; không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về NLĐ vào sổ quản lý lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

Nghị định mới cũng bổ sung xử phạt vi phạm hành chính về phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn (CĐ). Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 3 -5 triệu đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi: Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của NLĐ; không gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ CĐ không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ CĐ mà hết hạn hợp đồng lao động; kỷ luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối với NLĐ vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động CĐ; quấy rối, ngược đãi, cản trở hoặc từ chối thăng tiến nghề nghiệp cho cán bộ CĐ; thông tin không đúng sự thật nhằm hạ thấp uy tín của cán bộ CĐ đối với NLĐ.

Mức phạt vi phạm quy định về tuyển dụng, sử dụng NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam cũng được Nghị định bổ sung. Cụ thể, hành vi sử dụng NLĐ Việt Nam nhưng không báo cáo tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý NLĐ Việt Nam về tình hình tuyển dụng, sử dụng NLĐ Việt Nam theo quy định của pháp luật bị phạt tiền từ 1- 3 triệu đồng. Nếu sử dụng NLĐ Việt Nam mà không thông báo bằng văn bản kèm bản sao hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Tin -ảnh: T.Ngôn