Hơn 260 tỉ đồng đầu tư hệ thống vé xe buýt điện tử

Dự án này nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đi xe buýt (tất cả các tuyến có trợ giá của TP). Người dân chỉ cần thanh toán thông qua việc sử dụng một thẻ vé điện tử duy nhất giúp tiết kiệm thời gian xếp hàng mua vé, kiểm soát vé, dễ dàng nạp giá trị thanh toán vào thẻ từ các kênh thanh toán điện tử.

Về phương án thanh toán hợp đồng BOO, TP sẽ sử dụng nguồn chi phí vận tải của hoạt động xe buýt công cộng để thanh toán hoàn trả chi phí đầu tư dự án, vận hành hệ thống, gồm: Chi phí đầu tư hệ thống, lãi trả chậm, chi phí quản lý vận hành hệ thống vé điện tử. Dự án do liên danh Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Công ty Hệ thống thông tin FPT (Tập đoàn FPT) chịu trách nhiệm nghiên cứu, thực hiện.

N.Phan