Chăm lo tốt hơn cho CNVC-LĐ

Báo cáo hoạt động Công đoàn (CĐ) và tình hình CNVC-LĐ quý III/2015, LĐLĐ TP cho biết các cấp CĐ tiếp tục đẩy mạnh chăm lo cho CNVC-LĐ như tặng quà cho 841 CNVC-LĐ khó khăn với số tiền 855 triệu đồng, thông qua Quỹ CEP trợ vốn cho 61.713 lao động nghèo với số tiền 913 tỉ đồng; vận động hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng cho đồng bào bị lũ lụt…

Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ CĐ, LĐLĐ TP đã tập huấn về kỹ năng thương lượng cho 160 cán bộ CĐ, triển khai khung tiêu chí đánh giá thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Trong quý, có 1.231 đơn vị tổ chức đối thoại và 319 TƯLĐTT được ký kết. chín tháng đầu năm, toàn TP có 5.339/9.908 đơn vị tổ chức đối thoại (đạt tỉ lệ 53,89%) và 6.807/9.908 đơn vị ký kết TƯLĐTT (đạt tỉ lệ 68,7%). Nhờ đó đã góp phần ổn định quan hệ lao động tại đơn vị.


Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho nữ công nhân khó khăn ẢNH: THANH NGA

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho nữ công nhân khó khăn ẢNH: THANH NGA

Về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-BTV của LĐLĐ TP “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức CĐ trong tình hình mới”, LĐLĐ TP nhấn mạnh các cấp CĐ phải tăng cường phổ biến Báo Lao ĐộngBáo Người Lao Động để đưa hoạt động CĐkiến thức pháp luật đến CNVC-LĐ. Về Báo Người Lao Động, LĐLĐ TP yêu cầu mỗi cơ quan CĐ cấp trên trực tiếp mua ít nhất 2 tờ báo/ngày; mỗi CĐ cơ sở có ít nhất 1 tờ/ngày; mỗi đơn vị kinh tế, sự nghiệp và CĐ cơ sở trực thuộc toàn diện LĐLĐ TP có ít nhất 1 tờ/ngày.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí CĐ, sự hỗ trợ của đơn vị; đối với CĐ hạn chế về kinh phí và những đơn vị chưa có CĐ nhưng có đóng kinh phí thì CĐ cấp trên có trách nhiệm cung cấp báo. LĐLĐ TP cũng nhấn mạnh: Báo Người Lao Động cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và cách phục vụ để ngày càng có nhiều CNVC-LĐ được tiếp cận với báo.

Bà Nguyễn Thị Thu - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP - khẳng định việc phổ biến các ấn phẩm báo chí đến CNVC-LĐ sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm... Các CĐ cần bám sát hơn nữa đời sống CNVC-LĐ và chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết chu đáo, thiết thực cho CNVC-LĐ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng biểu quyết cho thôi nhiệm vụ 9 thành viên ban chấp hành, bầu bổ sung 2 thành viên vào ban chấp hành và 1 thành viên vào Ban Thường vụ LĐLĐ TP.

T.Nga