Mời bạn đọc đề cử Giải Mai Vàng 2015

- Các giải thưởng (giải nhất: 10 triệu đồng, giải nhì: 6 triệu đồng, giải ba: 4 triệu đồng, 20 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải).

Tài trợ vàng

Tài trợ bạc