500 nhân viên tham gia hiến máu

Dịp này, công ty đã khen thưởng 18 nhân viên tham gia hiến máu từ 5 lần trở lên như anh Trang Việt Chấn (hiến máu 20 lần), anh Nguyễn Trường Thọ (15 lần hiến máu)...

Nhân viên Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist tham gia hiến máu nhân đạo
Nhân viên Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist tham gia hiến máu nhân đạo

Cùng với hoạt động hiến máu cứu người, ngay trong sáng 4-11, SCTV đã ra mắt “Quỹ SCTV thắp sáng niềm tin” nhằm vận động các mạnh thường quân, nhân viên tham gia đóng góp để chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các tài năng trẻ.

Tin-ảnh: H.Đào