Bổ nhiệm Cục trưởng, Bộ Nông nghiệp làm Thứ trưởng Nội vụ

Ông Nguyễn Trọng Thừa trong một hội nghị khi còn làm Cục trưởng Cục Chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trọng Thừa, Cục trưởng Cục Chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ từ ngày 9-11.

Trước đó, ngày 8-9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Kinh tế Trung ương, làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Trọng Thừa sinh năm 1963, quê tỉnh Hải Dương; là Tiến sỹ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương; Cục trưởng Cục Chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Trọng Thừa là thứ trưởng thứ 7 của Bộ Nội vụ. Hiện bên cạnh Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, Bộ Nội vụ có các thứ trưởng: Trần Thị Hà, Nguyễn Duy Thăng, Trần Anh Tuấn, Phạm Dũng, Triệu Văn Cường. Lê Vĩnh Tân và Nguyễn Trọng Thừa.

D.Ngọc