70% điện thoại Android cũ dễ bị truy cập từ xa

Theo một tài liệu ​của Văn phòng công tố New York, Mỹ, các thiết bị chạy phiên bản Android cũ có thể dễ dàng được ​truy cập từ xa ​từ Google nếu ​nhận được yêu cầu từ tòa án. Điều này cho phép các nhà điều tra dễ dàng xem nội dung của một thiết bị Android.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

​Theo tài liệu này, các thiết bị chạy Android dưới 5.0 ​có thể dễ dàng bị truy cập từ xa. Điều này có nghĩa là 74,1% thiết bị Android hiện nay có thể bị truy cập và thiết lập lại mật khẩu vào máy từ xa bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, người dùng iPhone ​dường như an toàn hơn. Bất kỳ thiết bị sử dụng phiên bản hệ điều hành iOS 8 hoặc cao hơn đều không thể bị lấy được mật mã mở máy từ bên ngoài. Với sự hỗ trợ nâng cấp, cập nhật hệ điều hành dễ dàng cùng tỷ lệ cao người dùng các thiết bị iOS nhiệt tình cập nhật phiên bản iOS mới thì các nỗ lực nhằm truy cập, phá vỡ mật khẩu mở máy từ xa của bất cứ cá nhân, tổ chức nào, ngay cả với Apple dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.

​Còn với những người dùng Android muốn để mã hóa toàn bộ đĩa cứng thiết bị của họ, thiết lập này thường được tìm thấy trong các cài đặt 'an ninh' hoặc 'lưu trữ' ​trên thiết bị, ​nhưng sẽ còn phụ thuộc vào cấu hình từng thiết bị cụ thể và theo từng nhà sản xuất. Và việc việc thiết lập mã hóa này sẽ làm chậm phần cứng thiết bị của ​người dùng.

Việt Đức (Vietnamplus)