Đình chỉ các quyết định trái luật tại Công ty CP May Sài Gòn 3

Đình chỉ các quyết định trái luật tại Công ty CP May Sài Gòn 3

Căn cứ vào tài liêu do nguyên đơn cung cấp, tòa án cấp cao quyết định đình chỉ thực hiện quyết định do các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP May Sài Gòn 3 gồm các ông (bà): Tống Sáu, Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Hòa, Lâm Thị Tuyết ký về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Phùng Thị Hoài Thu.

Tòa cũng quyết đình chỉ thực hiện quyết định do 4 thành viên HĐQT nói trên ký về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP May Sài Gòn 3 đối với ông Nguyễn Văn Hòa. Bên cạnh đó, tòa cũng quyết định đình chỉ thực hiện quyết định của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP May Sài Gòn 3; đình chỉ thực hiện quyết định của HĐQT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm tổng giám đốc – đại diện pháp luật của Công ty CP May Sài Gòn 3.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 18-10-2014, tại phiên họp thường kỳ của HĐQT công ty, 4 thành viên HĐQT nêu trên đã ra nghị quyết miễn nhiệm tổng giám đốc đối với bà Phùng Thị Hoài Thu; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa thay thế. Lo ngại quyền lợi bị ảnh hưởng, một số cổ đông đã nộp đơn khởi kiện ra tòa.

V.Tùng