Trung ương ngày thứ 2 liên tiếp bàn công tác nhân sự khóa XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII là công việc hết sức hệ trọng - Ảnh: VGP

Trong ngày làm việc thứ 6 (19-12), Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục bàn về công tác nhân sự khóa tới.

Sáng 19-12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp. Trước đó, chiều 18-12, Hội nghị Trung ương 13 cũng đã làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dưới sự chủ trì, điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Chiều 19-12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13 ngày 14-12 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị Trung ương 12 (tháng 10-2015), Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (cả chính thức và dự khuyết); đồng thời Trung ương cũng đã ghi phiếu đề xuất các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và ghi phiếu giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII.

Tại Hội nghị Trung ương 13, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII. Đồng thời, Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Theo quy trình công tác nhân sự, các Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) ghi phiếu giới thiệu các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tổng Bí thư nêu rõ đây là công việc hết sức hệ trọng và đề nghị Trung ương tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu kỹ các Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý kiến, tạo được sự thống nhất cao về vấn đề này, làm cơ sở để Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu về nhân sự theo đúng quy trình.

Hội nghị lần thứ 13 khai mạc ngày 14-12 tại Hà Nội với nhiều nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh với nội dung chương trình trên đây, Hội nghị Trung ương 13 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

D.Ngọc