Được trả lại tiền đóng BHYT

Được trả lại tiền đóng BHYT

- Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Theo quy định, nếu học sinh đã đóng BHYT đến hết tháng 12-2016 nhưng sau đó được cấp thêm thẻ BHYT diện chính sách thì được hoàn trả tiền đã đóng BHYT những tháng còn lại. Đề nghị bà Mùi liên hệ với cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.