Có quyền nghỉ việc vì không được trả lương theo thỏa thuận?

Công ty yêu cầu tôi bồi thường vi phạm hợp đồng 2 tháng tiền lương dù bên vi phạm là công ty”.

Có quyền nghỉ việc vì không được trả lương theo thỏa thuận?

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận việc trả lương cho anh Hưng không như thỏa thuận ban đầu vì một số lý do. Chúng tôi xin nhận lỗi về việc này và sẽ giải quyết cho anh Hưng nghỉ việc theo nguyện vọng mà không yêu cầu bất cứ điều kiện nào.