Phát hiện một đôi mang lớn quý hiếm trong sách đỏ

 


Một trong 2 cá thể mang lớn được tìm thấy tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu - Thanh Hóa. Ảnh khu bảo tồn cung cấp

Một trong 2 cá thể mang lớn được tìm thấy tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu - Thanh Hóa. Ảnh khu bảo tồn cung cấp

Ngày 7-1, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (có địa chỉ ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết qua quá trình điều tra, giám sát một số loài động thực vật quý hiếm đã phát hiện loài Mang lớn (Muntiacus vuquangensis), có trong sách đỏ Việt Nam. Đây là loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm, hiện còn rất ít tại Việt Nam.

Loài động vật này được Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện chương trình “Điều tra, giám sát một số loài động thực quý hiếm” tại vườn.

Qua quá trình điều tra, đơn vị này đã phát hiện rất nhiều động vật quý hiếm như Gà tiền mặt vàng, Mèo rừng, Sóc bay… Đặc biệt, khu bảo tồn đã phát hiện một đôi Mang lớn (Muntiacus vuquangensis - được các nhà khoa học tìm thấy và công bố năm 1994 tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) gồm 1 đực và 1 cái. Đây là loài Mang có trong Sách đỏ Việt Nam (2000), phân hạng nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó vào năm 2012 đến năm 2014, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), các nhà khoa học của Trường đại học Quốc gia Hà Nội cũng tổ chức điều tra, giám sát loài mang Muntiacus rooseveltorum (được các nhà khoa học trên thế giới cho là tuyệt chủng từ năm 1929), bất ngờ xuất hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

Việc phát hiện 2 cá thể mang lớn Muntiacus vuquangensis có ý nghĩa rất lớn cho công tác nghiên cứu khoa học và công tác bảo tồn nguồn gien động vật quý hiếm ở của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

Tuấn Minh