Hợp đồng thời vụ có được đóng BHXH?

 

Hợp đồng thời vụ có được đóng BHXH?

 

Bà Nguyễn Thị Hậu, quản lý nhân sự, trả lời: Theo quy định hiện hành, người lao độnghợp đồng thời vụ dưới 3 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH. Anh Đức làm việc không liên tục, chỉ ký hợp đồng thời vụ mỗi khi có công trình nên công ty không tham gia BHXH cho anh.

Khi ký hợp đồng, công ty đã cộng thêm vào lương của anh số tiền tương ứng với phần trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động.