Ông Lê Hồng Anh thị sát toàn bộ công tác tổ chức Đại hội XII


Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì cuộc họp rà soát công việc

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì cuộc họp rà soát công việc

Cùng tham gia Đoàn kiểm tra có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo 4 văn phòng Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các lực lượng liên quan.

Đoàn đã đi kiểm tra các khâu hoạt động của Hội trường chính, các phòng họp lớn, trung tâm báo chí, trung tâm thông tin, hệ thống an ninh, hậu cần, cảnh quan kiến trúc... và dự, chỉ đạo tập dượt một số chương trình liên quan sẽ diễn ra trong Đại hội Đảng.

Cho đến thời điểm này, nhìn chung các cơ quan, bộ phận, lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau phục vụ Đại hội đều cơ bản bảo đảm các yêu cầu tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra.

Một số công tác chuẩn bị, tập dượt đã và đang được triển khai liên tục trên thực tế cũng như xây dựng các phương án thực hiện.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XII

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XII

Tại cuộc họp, đại diện một số Tiểu ban Đại hội, các lực lượng đã báo cáo về tình hình nhiệm vụ, phản ánh, góp ý một số vấn đề cần đẩy mạnh triển khai, tháo gỡ các vướng mắc, các vấn đề còn tồn tại.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu tiếp tục quán triệt, phổ biến tới toàn bộ các đơn vị, tổ chức thực thi một cách hết sức cẩn thận, sát sao các chương trình, công việc triển khai, chuẩn bị các công việc liên quan một cách tốt nhất phục vụ Đại hội Đảng.

Các Tiểu ban, lực lượng liên quan liên tục rà soát các khâu triển khai, giao ban, rút kinh nghiệm, lường trước mọi tình huống, phương án, chấn chỉnh kịp thời để toàn bộ các vấn đề liên quan bảo đảm mục tiêu đề ra, thông suốt, phối hợp nhịp nhàng.

Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra công tác diễn tập, các hạng mục, công việc phục vụ Đại hội XII được phóng viên ghi lại:


Kiểm tra Hội trường chính, nơi diễn ra Đại hội XII

Kiểm tra Hội trường chính, nơi diễn ra Đại hội XII

 


Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh kiểm tra công tác hậu cần phục vụ Đại hội XII

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh kiểm tra công tác hậu cần phục vụ Đại hội XII

 


Kiểm tra công tác an ninh

Kiểm tra công tác an ninh

 


Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XII

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XII

 


Tập dượt một số khâu trong Đại hội XII

Tập dượt một số khâu trong Đại hội XII

 


Các lực lượng sẵn sàng cho Đại hội XII

Các lực lượng sẵn sàng cho Đại hội XII

 


Hầu hết công việc chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra

Hầu hết công việc chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra

 

Theo VGP