Bắt làm ngày chủ nhật nhưng không trả lương

Tập thể công nhân (Công ty Phương Vy, quận 7, TP HCM)

Bắt làm ngày chủ nhật nhưng không trả lương

- Ông Phan Đức Bình, quản lý công ty, trả lời: Theo quy định, khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần được trả tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Do bộ phận tính lương của công ty sơ suất đã tính sai lương cho công nhân. Sắp tới, chúng tôi sẽ bù đắp khoản thiếu này vào kỳ trả lương tháng 1-2016 cho công nhân.