100% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động

Tập trung thực hiện chức năng đại diện cho CNVC-LĐ, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách trong doanh nghiệp, CĐ các doanh nghiệp đã hướng dẫn đôn đốc cơ sở phối hợp với doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Năm qua, có 31/31 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

100% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động

Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ cho đội ngũ CNVC-LĐ, các CĐ cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thi tay nghề và nâng bậc lương cho hơn 600 lao động. Dịp này, LĐLĐ TP đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho CĐ các doanh nghiệp và 2 CĐ cơ sở, trao bằng khen cho 4 tập thể và 21 cá nhân.

T.Nga