Sao không đóng BHXH?

Khi tôi yêu cầu công ty đóng bảo hiểm thì phòng nhân sự trả lời do ngoài Công ty Kinh Quốc, tôi còn làm việc cho một công ty khác nên công ty đó phải đóng bảo hiểm cho tôi. Sự thật tôi chỉ làm thêm, mỗi tháng vài hôm cho công ty kia với công việc bảo trì máy móc...”.

Sao không đóng BHXH?

Ông Trần Văn Hưng, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được thắc mắc của người lao động, chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ nhân sự và đối chiếu với các quy định hiện hành. Đúng là anh Phúc chỉ làm thêm, lãnh lương khoán việc ở công ty kia chứ không ký HĐLĐ. Chúng tôi sẽ lập thủ tục, đóng bảo hiểm đầy đủ cho anh Phúc.