Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào 21 trường quân đội

Theo đó, 21 trường ĐH, CĐ trong quân đội sẽ tổ chức tuyển sinh với phương thức xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng các thí sinh dự thi hệ quân sự phải thực hiện sơ tuyển tại ban TSQS các địa phương, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Chỉ tiêu cụ thể của từng trường: Học viện Kỹ thuật quân sự: 3.190; Học viện Quân y: 380; Học viện Khoa học quân sự: 383; Học viện Biên phòng: 238; Học viện Hậu cần: 1.031; Học viện Phòng không Không quân: 415; Học viện Hải quân: 280; Trường Sĩ quan Chính trị: 634; Trường Sĩ quan Lục quân 1: 2.276; Trường Sĩ quan Lục quân 2: 2.539; Trường Sĩ quan Pháo binh: 181; Trường Sĩ quan Công binh: 753; Trường Sĩ quan Thông tin: 1.305; Trường Sĩ quan Không quân: 150; Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp: 110; Trường Sĩ quan Đặc công: 100; Trường Sĩ quan Phòng hóa: 50; Trường Sĩ quan quân sự Vin - Hempich: 865; Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội: 546; Trường ĐH Công nghiệp quốc phòng: 450; Trường CĐ Công nghệ và Kỹ thuật ô tô: 720.

Điểm trúng tuyển được xét theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQS Bộ Quốc phòng, các trường sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Đối với nhiều trường, khi xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ.

Y.Anh