Kỷ niệm 90 năm ngày cả nước để tang cụ Phan Châu Trinh

Mọi người cùng ôn lại sự kiện cả nước để tang người con xứ Quảng diễn ra từ 90  năm trước (24-3-1926).

Theo nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, cụ Phan Châu Trinh là một nhà văn, nhà thơ, chí sĩ yêu nước; người mở đầu cho phong trào Duy Tân cổ vũ tư tưởng dân chủ, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. “Cụ Phan Châu Trinh là người đầu tiên không phải vị lãnh tụ quốc gia được nhân dân cả nước để tang và tưởng nhớ” - ông Tiếng cho biết.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh thắp hương tại nhà lưu niệm
Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh thắp hương tại nhà lưu niệm

Kết thúc buổi lễ, thầy cô và học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh đã đến nhà lưu niệm Phan Châu Trinh để thắp hương tưởng niệm cụ.

Tin-ảnh: Tr.Thường