162 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) vừa có báo cáo gửi đại biểu (ĐB) về tình hình, kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 13-3-2016 (thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ ứng cử), đã có 197 hồ sơ của những người ứng cử ĐBQH khóa XIV gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và 1.012 hồ sơ gửi đến Ủy ban Bầu cử các tỉnh, TP (trong đó có 162 hồ sơ tự ứng cử).

Sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tổng số người được lập danh sách sơ bộ ở cả trung ương và địa phương là 1.146 người. Trong đó, trung ương là 197 người, địa phương là 949 người. Hà Nội và TP HCM đều có 48 người tự ứng cử ĐBQH. Đây là 2 TP có số lượng người tự ứng cử cao nhất nước.

Về cơ cấu, Ủy ban Thường vụ QH phân tích: 420 người ứng cử là phụ nữ, tỉ lệ 36,65%; 240 người dân tộc thiểu số, chiếm 20,94%; 226 ứng viên là người ngoài Đảng, chiếm tỉ lệ 19,72%; ĐBQH đương nhiệm tái cử là 187 người, 16,32%; người ứng cử dưới 40 tuổi là 428 người, chiếm 37,35%.

Trong số 197 người ứng cử ở trung ương thì khối cơ quan Đảng là 12 người (6,09%), khối cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp 5 người (2,54%), khối các cơ quan của QH 113 người (57,63%), khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ 17 người (8,63%). Bộ Quốc phòng (gồm cả bộ trưởng và các quân khu, quân chủng) là 15 người (7,61%), Bộ Công an (gồm cả bộ trưởng Bộ Công an) có 3 người (1,52%), Kiểm toán nhà nước 1 người (0,51%), MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 31 người (15,74%).

Báo cáo cho biết tính đến ngày 24-3-2016, Tiểu ban Nhân sự và Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã nhận được 24 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia. Qua nghiên cứu, xác định 22 đơn, thư có nội dung liên quan đến người ứng cử và công tác bầu cử, trong đó có 1 đơn tố cáo người ứng cử ĐBQH thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, 1 đơn không liên quan đến bầu cử.

Ủy ban Thường vụ QH đánh giá cho đến nay, công tác tổ chức chuẩn bị bầu cử trong phạm vi cả nước đang được triển khai đúng pháp luật và bảo đảm theo tiến độ đề ra, chưa có vấn đề phát sinh ảnh hưởng tới bầu cử.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về việc có số lượng đông đảo người tự ứng cử ĐBQH khóa XIV, đặc biệt là tại TP HCM và Hà Nội, ông Vũ Trọng Kim khẳng định việc có nhiều người tự ứng cử là điều rất đáng mừng. Điều đó cho thấy không khí xã hội rất dân chủ, đồng thời cũng thể hiện sự hứng khởi của người dân mong muốn đóng góp vào công việc chung của đất nước, cả trong xây dựng cũng như bảo vệ Tổ quốc. “Điều này cũng cho thấy tự người dân nhìn thấy trách nhiệm của mình và tự quyết định với tinh thần rất chủ động. Ý thức đóng góp cho xã hội của người dân thông qua việc tự ứng cử rất rõ ràng” - ông Kim bày tỏ.

Ông Vũ Trọng Kim cũng khẳng định tất cả những người được giới thiệu ứng cử cũng như người tự ứng cử đều không bị cản trở hay gây khó dễ gì nếu họ đều làm theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Tất cả những người tự ứng cử đều được hoan nghênh nếu họ thực sự muốn đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển chung của đất nước.

Thùy Dương - Văn Duẩn