Có được trả lương khi điều trị tai nạn lao động?

Trong thời gian ấy, tôi không được công ty trả lương với lý do TNLĐ xảy ra là do lỗi của tôi...”.

Có được trả lương khi điều trị tai nạn lao động?

Bà Nguyễn Thị Ánh, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi được biết theo quy định, khi người lao động bị TNLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ tiền lương theo hợp đồng cho họ trong thời gian điều trị mà không đề cập đến lỗi của bên nào. Do vậy, sắp tới, công ty sẽ truy trả tiền lương những ngày nghỉ điều trị TNLĐ cho chị Hợp vào kỳ lương tháng 4-2016.