Giới thiệu 175 người ứng cử đại biểu HĐND TP HCM

Theo ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, danh sách sơ bộ ban đầu khi hiệp thương lần thứ 2 có 203 người ứng cử ĐB HĐND TP, trong đó có 178 người được đề cử và 25 người tự ứng cử.

Sau hiệp thương lần 2, có 5 người xin rút khỏi danh sách ứng cử. Tổng danh sách còn lại 198 người được tổ chức lấy tín nhiệm cử tri nơi cư trú và nơi công tác.


Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử ĐB HĐND TP HCM là 175 người

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử ĐB HĐND TP HCM là 175 người

Qua lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 12 người có mức tín nhiệm thấp hơn 50%; 6 trường hợp ứng cử có vụ việc và ý kiến cử tri phản ảnh không đáp ứng đủ tiêu chuẩn gồm: ông Đoàn Văn Đức - giám đốc Công ty CP Đức Hạnh; ông Lê Đình Hùng - giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng Tân Cửu Long; ông Nguyễn Văn Hùng - tổng giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Đất Vàng; ông Trần Ngọc Nhạc - lao động tự do; ông Lư Nguyễn Xuân Vũ – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK N.P.T và ông Phạm Thế Viết Tiến - nhân viên kế toán Công ty CP Nam Tiến.

Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với 198 người ứng cử, có thêm 5 người được giới thiệu ứng cử tiếp tục xin rút khỏi danh sách. Đến ngày 16-4, danh sách còn lại đã qua lấy ý kiến cử tri nơi công tác là 193 người.

Trên cơ sở đó, hội nghị đã tiến hành hiệp thương bằng hình thức biểu quyết, thống nhất không đưa vào danh sách ứng cử đối với 12 trường hợp có phiếu tín nhiệm thấp hơn 50% và 6 trường hợp bị phản ảnh nêu trên. Như vậy, danh sách còn lại ứng cử ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 175 người. Trong đó, tỉ lệ nữ đạt 42,9%, tỉ lệ trẻ (dưới 35 tuổi) đạt 18,3%, người ngoài Đảng 13,1%.

Số tự ứng cử còn lại trong danh sách là 4 người (2,3%), bao gồm: ông Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Quản lý và Kinh tế IEM; bà Nguyễn Thị Huyền - công tác tại Đại học Khoa học tự nhiên; luật sư Hà Hải - trưởng Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự; ông Lê Nguyễn Minh Quang - tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam.

B. Đằng