Năm 2016-2017, thêm 2 trường mầm non cho con công nhân

Mỗi trường sẽ nuôi dạy 500 con CN đang làm việc tại 2 KCX. Hai trường mầm non này sẽ thí điểm giữ con CN từ 6 đến 12 tháng tuổi.


Con công nhân gửi ở Trường Mầm non KCX Linh Trung 2, TP HCM

Con công nhân gửi ở Trường Mầm non KCX Linh Trung 2, TP HCM

Qua khảo sát ban đầu của Hepza, tại KCX Tân Thuận, khoảng 500 CN có nhu cầu gửi con. Riêng KCX Linh Trung 1, gần 2.000 CN có nhu cầu gửi con nên Trường Mầm non Linh Trung 1 khi đi vào hoạt động sẽ quá tải. Hiện Hepza có 22 dự án trường mầm non đã triển khai và 9 dự án đang hoạt động, nhận giữ 2.480 con CN.

Tin-ảnh: H.Đào