Phải trả sổ BHXH cho người lao động

Phải trả sổ BHXH cho người lao động

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Nghị định 127/NĐ-CP quy định NLĐ được quyền nhận lại sổ BHXH khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Như vậy, dù bất cứ lý do gì, khi NLĐ chấm dứt hợp đồng thì công ty vẫn phải chốt sổ, trả sổ BHXH cho NLĐ.