Chủ tịch nước: Xây dựng cơ chế đặc thù cho TP HCM

Sáng 9-5, đơn vị bầu cử số 1 đại biểu Quốc hội TP HCM có Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp xúc cử tri quận 1. Đơn vị bầu cử số 1 còn có GS.TS Trần Đông A, giảng dạy tại Bệnh viện Nhi đồng 2; bà Đặng Thị Thúy Dung, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định; đại tá Ngô Tuấn Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP và ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.


Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận 1 sáng 9-5. (Ảnh: Hoàng Triều)

Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận 1 sáng 9-5. (Ảnh: Hoàng Triều)

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự vinh dự được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV tại TP HCM - một trong những đô thị lớn nhất, có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đối ngoại, an ninh, quốc phòng.

“Nếu được cử tri TP HCM tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi xác định đây là vinh dự lớn. Thế nhưng, cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước nói chung, TP HCM nói riêng trong thời kỳ mới cũng như trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri” – Chủ tịch nước bày tỏ.


Chủ tịch nước khẳng định sẽ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP phối hợp với các bộ ngành Trung ương xây dựng cơ chế đặc thù cho TP HCM (Ảnh: Hoàng Triều)

Chủ tịch nước khẳng định sẽ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP phối hợp với các bộ ngành Trung ương xây dựng cơ chế đặc thù cho TP HCM (Ảnh: Hoàng Triều)

Chủ tịch nước cho biết ông sẽ tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước. Qua đó, đáp ứng đòi hỏi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước cũng cho biết sẽ chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước; nghiên cứu đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội cụ thể hóa nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và cơ chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

“Phối hợp chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia- dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa sẽ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP phối hợp với các bộ ngành Trung ương nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù cho TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa sẽ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP phối hợp với các bộ ngành Trung ương nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù cho TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đưa tiếng nói cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP làm cầu nối giữa TP với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; tập trung chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, Chủ tịch nước còn cho biết cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP sẽ phối hợp với các bộ ngành Trung ương nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù cho cho TP HCM.

Chủ tịch nước cảm ơn những tình cảm quý báu, sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ mà đồng bào, đồng chí và cử tri đã dành cho ông trong thời gian qua và chân thành mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào và cử tri để hoàn thành Chương trình hành động trên.

Phan Anh