Không xin lỗi dân khi hồ sơ trễ hẹn sẽ bị kiểm điểm

Chiều 17-5, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký công văn gửi thủ trưởng các sở ngành và chủ tịch UBND 24 quận huyện về việc thực hiện thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ bị chậm trễ tại đơn vị.

Theo đó, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND 24 quận, huyện tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc trực tiếp thực hiện thư xin lỗi người dân và doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ bị chậm trễ tại đơn vị.

UBND TP cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, báo cáo việc thực hiện thư xin lỗi cho UBND TP kể từ ngày 1-6; đồng thời đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính chậm trễ thời hạn.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của UBND TP ban hành quy định xin lỗi tổ chức, công dân đối với việc giải quyết chậm trễ hồ sơ, thủ tục hành chính, trình UBND TP trước ngày 10-6.


Người dân đến làm hồ sơ tại quận 1

Người dân đến làm hồ sơ tại quận 1

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến khẳng định: “Sắp tới, UBND TP sẽ làm nghiêm vấn đề này. Nếu thủ trưởng các sở ngành và chủ tịch UBND 24 quận, huyện thực hiện không đúng sẽ có biện pháp xử lý ngay”.

Cụ thể, ông Tuyến cho biết khi có người dân và doanh nghiệp phản ánh, UBND TP sẽ cử người xuống làm việc, kiểm tra ngay. Nếu nguyên nhân khách quan thì cho giải trình; còn chủ quan thì lần đầu sẽ kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Nếu tái phạm lần hai sẽ chuyển công tác.

Tin-ảnh: Ph.Anh