Bắt nhân viên đóng tiền là trái luật

Bắt nhân viên đóng tiền là trái luật

Ông Trần Văn Tư, phó giám đốc công ty, trả lời: Tiếp nhận phản ánh của nhân viên, công ty đã rà soát các quy định của pháp luật và biết việc buộc nhân viên đóng tiền là không đúng. Công ty đã bãi bỏ quy định này. Mời chị Minh đến công ty nhận lại tiền.