Khám bệnh không cần xuất trình thẻ BHYT

Khám bệnh không cần xuất trình thẻ BHYT

Theo đó, người có thẻ BHYT không cần xuất trình thẻ trong các trường hợp chuyển tuyến khám chữa bệnh hoặc đã cung cấp số định danh cá nhân (khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức đi vào hoạt động).

Ngoài ra, quyết định còn phê duyệt một số phương án: bỏ quy định tạm giữ thẻ BHYT khi hoàn thành việc khám bệnh hoặc nhập viện; bỏ quy định cung cấp “các giấy tờ xác nhận tình trạng bệnh lý” trong hồ sơ thanh toán với tổ chức BHYT trong trường hợp người bệnh khám tại cơ sở khám chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh BHYT và bỏ quy định bắt buộc hội chẩn trước khi chuyển tuyến.

Tr.Hoàng