Giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác Công đoàn

Giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác Công đoàn

Theo đó, GV trường mầm non làm chủ tịch, phó chủ tịch CĐ cơ sở không chuyên trách được giảm 6 giờ dạy/tuần (210 giờ/năm học); GV làm ủy viên ban chấp hành CĐ; tổ trưởng, tổ phó CĐ không chuyên trách được giảm 3 giờ dạy/tuần (105 giờ dạy/năm học). GV làm chủ tịch, phó chủ tịch CĐ cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 4 giờ dạy/tuần (140 giờ dạy/năm học); trường THCS, trường chuyên biệt cấp THCS, trường THPT, trường chuyên biệt cấp THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 3 giờ dạy/tuần (105 giờ/năm học).

Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho GV làm công tác CĐ không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học.

Tr.Ngôn