Người Sài Gòn đổ về GEM center chờ "ngắm" Tổng thống Obama


Đối diện GEM Center (số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM) lúc 8 giờ 30 sáng đã chật kín người chờ được ngắm ông Obama

Đối diện GEM Center (số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM) lúc 8 giờ 30 sáng đã chật kín người chờ được "ngắm" ông Obama


Trong lúc chờ đợi, nhiều người đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đợi chờ ông Obama

Trong lúc chờ đợi, nhiều người đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đợi chờ ông Obama


8 giờ 45 phút, những vị khách mời tham gia sự kiện Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á vẫn xếp hàng để chờ kiểm tra an ninh

8 giờ 45 phút, những vị khách mời tham gia sự kiện "Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á" vẫn xếp hàng để chờ kiểm tra an ninh


Ai cũng mong ngóng sớm được gặp ông Obama

Ai cũng mong ngóng sớm được gặp ông Obama


Khách mời xếp hàng kiểm tra an ninh mỗi lúc mỗi nhiều

Khách mời xếp hàng kiểm tra an ninh mỗi lúc mỗi nhiều


An ninh Mỹ cùng chó nghiệp vụ đang cẩn thận kiểm tra tư trang của khách mời

An ninh Mỹ cùng chó nghiệp vụ đang cẩn thận kiểm tra tư trang của khách mời


An ninh vòng ngoài cũng đang được thắt chặt nghiêm ngặt

An ninh vòng ngoài cũng đang được thắt chặt nghiêm ngặt


Đến 9 giờ 30, dòng người vẫn nườm nượp đổ về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để cố chen vào sát GEM center

Đến 9 giờ 30, dòng người vẫn nườm nượp đổ về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để cố chen vào sát GEM center

HOÀNG TRIỀU - LÊ PHONG - SỸ ĐÔNG