Triển khai đề án Thư viện thỏa ước lao động tập thể

Đề án Thư viện TƯLĐTT do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về TƯLĐTT trong hệ thống CĐ; giới thiệu cho các cấp CĐ những bản TƯLĐTT có chất lượng tốt đã được ký kết và đang thực hiện, qua đó giúp đội ngũ cán bộ CĐ, các cấp CĐ thuận lợi trong việc chia sẻ thông tin trong quá trình thương lượng tập thể.

Leg; Công nhân Công ty TNHH Vĩ Châu (quận 7, TP HCM) được hưởng đãi ngộ cao hơn luật nhờ thỏa ước lao động tập thể tiến bộ
Leg; Công nhân Công ty TNHH Vĩ Châu (quận 7, TP HCM) được hưởng đãi ngộ cao hơn luật nhờ thỏa ước lao động tập thể tiến bộ

Tại TP HCM, qua triển khai, đến nay, 31 CĐ cấp trên cơ sở đã gửi hơn 2.000 bản TƯLĐTT còn hiệu lực và vẫn còn 19 đơn vị chưa thực hiện. LĐLĐ TP yêu cầu CĐ cấp trên đẩy nhanh tiến độ thu thập, tổng hợp TƯLĐTT để gửi về, hạn chót là ngày 15-6.

Tin-ảnh: K.An