Phòng chống tệ nạn trong CNVC-LĐ

CNVC-LĐ nghe tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS
CNVC-LĐ nghe tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS

Về hình thức tuyên truyền, kết hợp tài liệu tập huấn với truyền thông phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đến tận nơi làm việc, tập trung những nơi có đông công nhân như các KCX-KCN, khu nhà trọ. Song song đó, các cấp Công đoàn phải cung cấp số điện thoại đường dây nóng để CNVC-LĐ tố giác, phản ánh về tệ nạn xã hội.

Tin-ảnh: N.Hà