Bình chọn bài hát truyền thống ngành cao su

Ba bài hát được giới thiệu để bình chọn gồm: “Cao su Việt Nam” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, “Hành khúc cao su Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Long, “Hành khúc công nhân cao su” của nhạc sĩ Ngọc Thu Hồng. Đây là những bài hát được tuyển chọn từ cuộc vận động sáng tác thơ - ký - nhạc của ngành cao su.

Bình chọn bài hát truyền thống ngành cao su

Công đoàn Cao su Việt Nam đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi 3 bài hát trên đến CNVC-LĐ, tổ chức bình chọn và gửi kết quả về Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG. Ngoài ra, CNVC-LĐ có thể bình chọn qua website www.tapchicaosu.vn Thời gian bình chọn đến hết ngày 30-9. Dự kiến, VRG sẽ chọn, công bố bài hát truyền thống, trao thưởng cho tác giả có bài hát được chọn nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28-10).

Ng.Hoàng