Đề nghị công nhân làm đơn yêu cầu thi hành án

Đề nghị công nhân làm đơn yêu cầu thi hành án

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân cho biết đang thi hành một bản án, trong đó có nội dung Công ty TNHH Kiên Tường phải thanh toán hơn 356 triệu đồng tiền lương cho người lao động. Trong quá trình thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự quận đã kê biên, bán đấu giá toàn bộ tài sản của công ty và thu được 1,1 tỉ đồng. TAND quận Bình Tân đã xét xử tổng cộng 71 bản án lao động nhưng đến nay, chỉ có 48 CN làm đơn yêu cầu thi hành án, 23 CN còn lại chưa làm đơn.

Từ những lý do trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân đề nghị số CN chưa làm đơn yêu cầu thi hành án liên hệ với chi cục (địa chỉ: 426 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân) để được hướng dẫn. CN cũng có thể liên hệ LĐLĐ quận Bình Tân (địa chỉ: 168 Trần Thanh Mại, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân; ĐT: 37510246).

K.An