Cán bộ Công đoàn còn yếu kỹ năng, ngại va chạm

Cán bộ Công đoàn còn yếu kỹ năng, ngại va chạm

Theo đánh giá, ngoài ưu điểm về trình độ chuyên môn (đại học và trên đại học chiếm 64%), đội ngũ cán bộ CĐ bán chuyên trách ở cơ sở bộc lộ một số hạn chế về kinh nghiệm, đặc biệt là kỹ năng vận động quần chúng, thiếu kiến thức về pháp luật lao động. Bên cạnh đó, do kiêm nhiệm nên thời gian đầu tư cho hoạt động CĐ quá ít, còn tâm lý ngại va chạm và điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động CĐ cơ sở. Nhiều ý kiến phản ánh do chế độ đãi ngộ hiện nay chưa thỏa đáng nên khó thu hút người giỏi làm công tác CĐ, đặc biệt là CĐ chuyên trách. Công tác đào tạo, bồi dưỡng còn nặng về lý thuyết khiến không ít cán bộ trẻ lúng túng khi giải quyết tranh chấp.

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, cho biết thời gian tới, sẽ đổi mới công tác tạo nguồn theo hướng ưu tiên chọn sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi ở các trường đại học; đào tạo kỹ năng thu thập thông tin, nắm bắt tâm lý người lao động và giải quyết tranh chấp cho đội ngũ cán bộ CĐ.

Q.Quý