Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM

Ngày 25-7, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đã trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy quận 2, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Ông Tất Thành Cang trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 2, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM

Ông Tất Thành Cang trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 2, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976; trình độ thạc sĩ Quản lý Giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM trao quyết định điều động ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 2, đến nhận nhiệm vụ công tác tại Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM.

Cùng ngày, ông Tất Thành Cang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM đến nhận công tác tại HĐND TP HCM.


Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM trao quyết định điều động ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban kiểm tra Thành ủy đến nhận công tác tại HĐND TP HCM

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM trao quyết định điều động ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban kiểm tra Thành ủy đến nhận công tác tại HĐND TP HCM

Ông Lê Minh Đức sinh năm 1980; trình độ cử nhân luật, cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị.

Tin-ảnh: Trường Hoàng