Thành ủy TP HCM thăm, tặng quà thương bệnh binh

Ông Tất Thành Cang thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM bày tỏ lòng cảm ơn và tri ân sâu sắc công lao đóng góp, sự hy sinh quý báu của các thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ông Tất Thành Cang cho rằng những tấm gương của các thương bệnh binh là nguồn động viên cho thế hệ cán bộ hiện tại phấn đấu công tác tốt hơn nữa.

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh
Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất thành lập từ trước năm 1975; hiện quản lý, nuôi dưỡng và điều trị cho 60 thương bệnh binh.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng